ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล

ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง และวินโดวส์พังนั้นมีหลายปัญหายกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถบูตเข้าวินโดวส์ในโหมด Normal และ Safe Mode ได้,ฮาร์ดดิสก์มีปัญหา, คอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ ไวรัส หรือภัยคุกคามอื่นๆ,

คอมพิวเตอร์แสดงหน้าจอบลูสกรีน (Blue Screen) และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหาหรืออาการที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์เหล่านี้ มักเป็นสาเหตุให้คุณต้องล้างเครื่องใหม่คำถามคือ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น คุณจำเป็นต้องล้างเครื่องใหม่ทุกครั้งหรือไม่

ซึ่งคำตองคือคงไม่ใช่ เพราะคงไม่มีใครที่อยากจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทุกครั้งไป

เนื่องจากวิธีนี้ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก และเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยซึ่งขั้นตอนในการล้างเครื่องนั้นมีรายละเอียด ดังนี้

1. แบ่งพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสก์
2. ฟอร์แมตพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสก์
3. ติดตั้งวินโดวส์ ติดตั้งไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์
4. อัพเดตเซอร์วิสแพ็ค และแพทช์ล่าสุดของวินโดวส์ปรับแต่งการใช้งานวินโดวส์
5. ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นๆอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสล่าสุดของโปรแกรมป้องกันไวรัสนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำตอนล้างเครื่องและลงเครื่องใหม่แล้วคุณคิดว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายต้องใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งรับรองได้ว่าคุณคงหมดกาแฟไปหลายแก้ว

ดังนั้นถ้าหากคุณไม่อยากล้างเครื่องใหม่เมื่อมีปัญหาข้างต้นคุณก็ควรรู้จักทำแผนแบ็คอัพ และกู้คืนข้อมูล (Data Backup and Recovery)ไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน

การแบ็คอัพ และกู้คืนข้อมูลคืออะไร และทำไมต้องทำการแบ็คอัพ และกู้คืนข้อมูล คือ การสำรองข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลต้นฉบับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่มีความปลอดภัย

โดยอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและสามารถนำกลับมาใช้งานในรูปแบบเดิมได้อย่างง่ายดายทำไมต้องแบ็คอัพข้อมูล และกู้คืนข้อมูลการรู้จักทำแผน Data Backup and Recovery หรือการแบ็คอัพ และกู้คืนข้อมูลซึ่งอยู่ในแผนของ Disaster Recovery Plan ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเมื่อไรที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือปัญหาขึ้น

คุณก็สามารถรับมือกับปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงที สำหรับประโยชน์ของการแบ็คอัพและกู้คืนข้อมูลก็มีดังนี้

1. เรียกคืนระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ไม่ต้องล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ ลงไดรเวอร์ และโปรแกรมต่างๆ ใหม่
3. ป้องกันไฟล์ข้อมูลสูญหาย
4. ไม่เสียเวลา และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
5. ไม่เสียสุขภาพจิต