การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล

ถึงเวลาเรียกคืนไฟล์ข้อมูล และวินโดวส์กลับมาใหม่

การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล แม้ว่าคุณจะซ่อมบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตาม แต่ถ้าหากเหตุการณ์ หรือปัญหาที่ไม่คาดคิด อย่างเช่น อยู่ดีๆ คอมพิวเตอร์มีปัญหา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ยกตัวอย่างเช่น

– ฮาร์ดดิสก์พัง การแก้ปัญหาให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ และล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ และลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

– คอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ ไวรัส และภัยคุกคามอื่นๆ การแก้ปัญหาให้สแกน หรือตรวจเช็ก และกำจัดไวรัส ถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้ให้แบ็คอัพไฟล์ข้อมูลสำคัญ จากนั้นล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ และลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

– ไฟล์วินโดวส์เสียหาย บูตเครื่องเข้าวินโดวส์ไม่ได้ การแก้ปัญหาให้สแกน หรือตรวจเช็ก และซ่อมแซมไฟล์วินโดวส์ แต่ถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลสำคัญ จากนั้นล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ และลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

นี้คือตัวอย่างของปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าหากแก้ปัญหาตามสาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ วิธีสุดท้ายในการแก้ปัญหาคือ การล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ และลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากคุณทำแผน Data backup and recovery ก็จะช่วยให้คุณไม่ต้องล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ และลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เพียงแค่คุณเรียกคืนวินโดวส์ และไฟล์ข้อมูล (Windows and data restore) จากไฟล์อิมเมจ (Image File) คุณก็ได้วินโดวส์ตัวโปรด และไฟล์ข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ ของคุณกลับคืนมา

การดึงไฟล์ข้อมูล ก่อนเรียกคืนวินโดวส์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือปัญหาที่ไม่คาดคิด วินโดวส์พัง หรือ บูตเครื่องเข้าวินโดวส์ไม่ได้ และไฟล์ข้อมูลบางไฟล์ยังไม่ได้แบ็คอัพ แล้วเราควรจะทำอย่างไรดีเมื่อเราเข้าใช้งานวินโดวส์ไม่ได้ เพราะบางคนเข้าใจว่าไฟล์ข้อมูลจะสูญหายไปด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ยังไม่สูญหายไปไหน แต่เพียงแค่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท่านั้นที่เกิดความเสียหาย ซึ่งคุณสามารถดึง หรือแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลเหล่านี้กลับมาได้เหมือนเดิม การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล

นอกเสียจากว่าฮาร์ดดิสก์พัง ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญหายของไฟล์ข้อมูล

ดังนั้นถ้าหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาข้างต้น คุณไม่ต้องกังวลใจ เพราะไฟล์ข้อมูลไม่ได้สูญหายไปไหนอย่างแน่นอน จากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ ดึง หรือแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลล่าสุด และทำการเรียกคืนวินโดวส์ (Windows Restore) สำหรับขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดดังนี้

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก หรือฮาร์ดดิสก์แบบพกพาสำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์
  2. บูตเครื่องด้วย Hiren’s Boot USB เมื่อปรากฏหน้าเมนู Hiren’s BootCD 10.5 ขึ้นมา ให้เลือกเมนู Mini Windows XP จากนั้นกดปุ่ม Enter
  3. เมื่อโหลดหน้า Mini Windows XP เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลล่าสุดของคุณ จากนั้นเรียกคืนวินโดวส์ให้เรียบร้อย