Computer
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device)
ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการ
กับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์
ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติ
ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้
information technology
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล
Previous
Next

it
&
cOMPUTER

7 สายงาน IT ที่คนเรียนสาขาเทคโนโลยีต้องรู้จัก

1. สายงานด้าน IT Management

2. สายงานด้าน Network & System

3. สายงานด้าน Programmer & Developer  

4. สายงานด้าน Database Management 

5. สายงานด้าน SAP & ERP

6. สายงานด้าน Website

7. สายงานด้าน IT Support / Technical Support

News & ideas

ธุรกิจโครงสร้างของอินเทอร์เน็ต 

ธุรกิจในยุคปัจจุบันมีมากมาย เกิดขึ้นในหลักของการพัฒนารวมถึง startup ต่างๆ รูปแบบในการทำงานหรือการวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาตลอดเวลาปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์มีการสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลคิดวิเคร

Read More »

คอมพิวเตอร์และสุขภาพ 

ธุรกิจและการเติบโตของการทำงานต่างๆแสดงให้เห็นถึงว่าในยุคปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เพียงแต่อุปกรณ์ตั้งโต๊ะแต่เพียงเท่านั้น หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของทักษะในการทำงานต่างๆที่ทำให้ธุรกิจต่างๆในปัจจุบันมีค

Read More »

สิ่งที่ผลักดันแนวคิดต่างๆทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

นักพัฒนาคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น programmer Development หรือโปรแกรมเมอร์ Software developer สิ่งต่างๆเหล่านี้คืออาชีพที่มีการผลักดันถึงรูปแบบต่างๆที่มีการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่น Application ของ startup มากมายในยุคปัจจุบันที่เข้าม

Read More »

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และรูปแบบในการทำงาน 

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการพัฒนาโครงสร้างต่างๆในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์นำเข้ามีความสำคัญต่อการทำงานในประเทศจีนแนวคิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยน

Read More »

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆและวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์แล้วของคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการค้นคว้าวิจัยต่างๆหรือแม้แต่ใช้แนวคิดต่างๆนักวิทยาศาสตร์มากมายก็มีการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอม

Read More »

การเชื่อมโยงข้อมูลในยุคปัจจุบัน 

การติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในยุคปัจจุบันที่ทำให้เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น การส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วจากอีกที่หนึ่งมาส่งอีกที่หนึ่งทำให้ข้อมูลต่างๆถูกแพร่กระจายไปในทิศทางที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นอายุกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาโครงสร้

Read More »

“Stay Hungry, Stay Foolish
จงกระหาย และ ทำตัวโง่ให้ตลอดเวลา
เพราะถ้าเมื่อไหร่เราอิ่มและเรารู้สึกว่าตัวเองฉลาดเราจะไม่มีทางพัฒนา”

Steve Jobs