โปขราณอินเดีย มีการถือกำเนิดขึ้นมา ได้มีการสร้างสิ่งมีชีวิต

โลกของเราที่ผ่านมา มีอะไรมามากมายตั้งแต่เริ่มที่มีการถือกำเนิดขึ้นมา ได้มีการสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดแรกขึ้นมา และมีวิวัฒนาการและพัฒนามาจนสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ 

โปขราณอินเดีย แน่นอนมนุษย์ได้มีการสร้างสิ่งต่างๆมากมายที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาล  อย่างเช่นนิวเคลียร์ ซึ่งในวันนี้เรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึง เป็นสถานที่ทดลองนิวเคลียร์ที่คุณอาจยังไม่เคยได้รับรู้มาก่อน  สถานที่ดังกล่าวอยู่ในประเทศอินเดีย  แล้วทำไมเราถึงหยิบยกเรื่องราวดังกล่าวนี้ขึ้นมาพูด มันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนไปศึกษามันพร้อมกันเลยดีกว่า 

ที่ผ่านมามนุษย์เรามีการคิดค้น และสร้างสิ่งต่างๆมากมาย หนึ่งในอาวุธที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เราสร้างขึ้นมาได้ คือ นิวเคลียร์ แม้ว่าแรกเริ่มเจตนาการสร้างอาจจะเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์    เพื่อสันติหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นก็ตาม  แต่ซากของสถานที่ที่ใช้ทดลองนิวเคลียร์เหล่านั้น  ก็ยังคงอยู่ให้เราได้เรียนรู้ถึงอดีต

  บางทีก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน  ซึ่งในวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงสถานที่ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในประเทศอินเดีย โปขราณเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเมืองของประเทศอินเดียเป็นสถานที่ห่างไกลในทะเลทรายทา ซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลทรายในรัฐราชสถาน ที่ล้อมรอบไปด้วย ทะเลทราย  ที่มีระดับความสูงเฉลี่ย 233 เมตร 

หมู่บ้านโปขราณนับเป็นสถานที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน ที่เป็น       ที่แรกของอินเดีย โดยที่ในอดีตประเทศอินเดีย เริ่มทดลองนิวเคลียร์ในช่วงปี 1960 ในขณะนั้นกำลังมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน และปากีสถานเริ่มทดลองนิวเคลียร์ที่ focal ที่มีประชากรอยู่ประมาณ 15,000 คน

ซึ่งในตอนนั้นกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย มีการกล่าวอ้างว่าการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองระเบิดปรมาณูเพื่อสันติเท่านั้น แต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิวเคลียร์ ที่ถูกเร่งให้มีการทดลอง  ซึ่งในการทดลองเป็นการจุดระเบิดใต้ผิวดินลึก 100 เมตร แต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามสิทธิ                 ที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาที่อินเดียได้มีการลงนามไว้ในปี 1963 ว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์       ซึ่งระบุไว้ว่าห้ามมีการทดลองอาวุธบนผิวดินในอากาศ หรือใต้ทะเลแต่ว่าไม่ได้ห้ามการทดลองใต้ผิวดิน   

ซึ่งโครงการทดลองนิวเคลียร์ในครั้งนี้ มีชื่อว่าพุทธะ และเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศความสำเร็จในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์วันที่ 18 พฤษภาคมปี 1974  ทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่ 6 ในโลก               ที่จุดชนวนอาวุธนิวเคลียร์ ต่อจากสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส และจีนซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ทดลองบริเวณนี้ ก็ยังมีการคุมเข้มอยู่รวมถึงมีการปิดบังข้อมูล เรื่องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทดลองอีกด้วย จึงนับเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรง ที่เกิดกับประชาชนของประเทศนั่น

 

สนับสนุนโดย    ufabet