ส่งมือถือไปซ่อมอย่างไร

ส่งมือถือไปซ่อมอย่างไรให้ข้อมูลปลอดภัยหายห่วง

ส่งมือถือไปซ่อมอย่างไร โทรศัพท์มือถือนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก หากมีการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังโทรศัพท์มือถือของคุณก็มีโอกาสที่จะชำรุดหรือเสียหายได้ ดังนั้นหากโทรศัพท์มือถือของคุณเกิดความเสียหายใด ๆขึ้น และจำเป็นที่จะต้องส่งโทรศัพท์มือถือของคุณไปซ่อม จะทำอย่างไรให้ข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของคุณนั้นปลอดภัย เพราะมักจะเกิดปัญหาในเรื่องของข้อมูลภายในขึ้นหลังจากการส่งซ่อมโทรศัพท์มือถือที่สูญหายไปบางส่วน หรืออาจหายไปทั้งหมด ดังนั้นเราควรรู้วิธีการที่จะช่วยทำให้ข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือของเรานั้นปลอดภัย

หากโทรศัพท์มีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะส่วนใด ๆของโทรศัพท์ก็ตาม ควรที่จะนำโทรศัพท์มือถือไปส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของโทรศัพท์นั้น ๆโดยตรง ไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมที่ร้านทั่ว ๆไป ควรจะเป็นที่ศูนย์บริการของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนั้น ๆโดยเฉพาะ เพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบภายนอก หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในโทรศัพท์มือถือนั้น ทางศูนย์บริการของโทรศัพท์ยี่ห้อนั้น ๆย่อมที่จะรู้ดีที่สุดในการซ่อมแซม ว่าควรที่จะทำอย่างไรกับการชำรุดเสียหายนั้น ๆ และยังสามารถแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆที่ถูกเปลี่ยนภายในโทรศัพท์นั้นจะเป็นของแท้จากศูนย์อย่างแน่นอน ไม่โดนหลอกในเรื่องของการนำอุปกรณ์ปลอมมาใส่ภายในโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอน

ก่อนที่จะนำโทรศัพท์มือถือไปส่งซ่อมที่ศูนย์นั้น ๆควรที่จะสำรองข้อมูลภายในของโทรศัพท์มือถือไว้ที่อุปกรณ์อื่น ๆก่อน หรือในปัจจุบันที่มีการสำรองข้อมูลไว้ภายใน Cloud ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของโทรศัพท์ยี่ห้อนั้น ๆ เพื่อเป็นการนำข้อมูลต่าง ๆเก็บไว้ในที่ ๆปลอดภัย เมื่อนำโทรศัพท์มือถือที่ถูกส่งซ่อมกลับมาแล้ว หากข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือนั้นสูญหายไป จะได้มีการนำข้อมูลที่สำรองไว้นำกลับเข้าไปใส่ไว้อย่างเดิม

จะให้เป็นการดีที่สุดนั้นก่อนการนำโทรศัพท์มือถือไปส่งซ่อมที่ศูนย์ ควรที่จะ Reset เครื่องก่อนเพื่อความปลอดภัยของการถูกนำข้อมูลสำคัญต่าง ๆไปได้ โดยต้องเป็นการ Reset แบบ Factory Reset เท่านั้น เพื่อไม่ให้ทางศูนย์ที่นำไปซ่อมสามารถดึงข้อมูลที่ถูก Reset ไปแล้วกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เพราะการ Reset แบบธรรมดาจะสามารถดึงข้อมูลกลับมาได้อย่างง่ายดาย หากผู้ที่ซ่อมแซมนั้นมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

และที่สำคัญทุกครั้งก่อนนำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมที่ศูนย์ ห้ามลืมที่จะถอด SIM และ Micro SD Card ออกเด็ดขาด เพราะเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ SIM โทรศัพท์มือถือของเรานั้น เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกรรมต่าง ๆจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากการซ่อมโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วนั้น ก่อนการนำโทรศัพท์มือถือกลับมาเปิดทำการใช้งานอีกครั้ง ควรที่จะ Reset ข้อมูลใหม่ทั้งหมดก่อนการนำข้อมูล และสิ่งต่าง ๆใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกนำ Application ดูดข้อมูลมาใส่ไว้ภายในโทรศัพท์มือถือ หากเรามีการนำข้อมูลใส่ลงไป ผู้ที่ทำการติดตั้ง Application ไว้ก็จะได้รับข้อมูลนั้นทันที จึงควรที่จะทำการ Reset ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการเปิดใช้งาน

ถึงแม้ว่าการโทรศัพท์มือถือไปซ่อมกับทางศูนย์ของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนั้น ๆจะมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมมากก็ตาม แต่เราก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้จะเป็นการดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเราเอง

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  สมัครบาคาร่า เว็บไหนดี